Modelspoorgroep Haarlemmermeer

wapenModelspoorgroep Haarlemmermeerwapen

De modulbaan

Het idee is om de inbreng van de leden, lees de modules die samen een geheel zijn per bouw(er) groep te koppelen door middel van z.g.n.d. Black boxen die gesloten zijn aan de bezoekers zijde.


A) De black box
B) De module
C) Flexibele rails in de black box
D) Spoor op de module

De Black box:

A) De black box
C) Flexibele rails in de black box

Voor de duidelijkheid de black box is gesloten aan de bezoekers kant en open aan de achterkant (anders als op de tekening). Ik ben uitgegaan van een module diepte van 40 cm en een black box breedte van 50 cm met in het achterhoofd dat een enkelsporige lijn of 10 cm van de achterkant of 10 cm van de voorzijde komt te liggen en we dan in 50 cm 20 cm moeten kunnen overbruggen.

De Module:

B) De module

De module heet een grondplaat met een diepte van 40 cm en een vrije lengte in stappen van 10 cm. Er kan dus door de bouw(er) groep zelf gekozen worden voor een werkbare lengte van de module. Dit kan worden bepaald door een mooie scheiding tussen de modules die goed kan worden weg gewerkt door het landschap of door de (on)mogelijkheden van het vervoer... etc...

1) De frieslijst

De frieslijst is een lijst waarachter de verlichting word weggewerkt. Ik ben uitgegaan van een frieslijst die wordt bevestigd aan de black box waar tussen de modules worden geplaatst (daar moeten we dan nog een universele standaard voor bedenken) met een hoogte van de lijst van 15 cm. De twee kopse kanten vallen tussen de zijkanten.

2) De zijkant van de module

De zijkant van de module bestaat uit 4 delen twee lange delen en twee korte delen voor de kopse kanten. De hoogte heb ik gelijk gehouden aan de frieslijst 15 cm. Daarbij moet de grondplaat die over de zijkanten valt worden afgetrokken van de 15 cm om de hoogte van de zijkant te bepalen.

3) De achterwand

De achterwand wordt tegen de zijkant van de module geplaatst en moet een paar cm langer zijn (in zijn geheel) als de black box waardoor die ook tegen de achterkant van de black box komt te zitten waardoor het een mooi afgesloten geheel wordt. De achterwand moet 45 cm hoog zijn gemeten vanaf de grondplaat. Er kan gekozen worden voor een vaste achtergrond (vast aan de module) of een systeem waarbij deze los geplaatst worden.

4) De grondplaat van de module

De grondplaat van de module is 40 cm diep met een vrije lengte in stappen van 10 cm. De grondplaat valt over de zijkanten en tegen de achterwand. Het spoor wordt gelegd op een zachtboard plaat (strook) van 0.9 mm waarop het spoor wordt gelegd. Als voor het landschap een hogere dijk nodig is moet de hoogte van de zijkant hierop worden aangepast. ook moet ervoor worden gezorgd dat het mooi aansluit op de black box.

De opzet voor een black Box:

De basis afmetingen staan in de tekening:
Breedte 50cm
Diepte 40cm / gelijk aan module
Hoogte totaal 70cm. Module, hoogte zijkant 15 cm en de hoogte frieslijst 15 cm dit geeft een opening van 40cm om de module te kunnen bekijken.

A: koppelschot Blackbox.

Op de tekening is er een van de twee koppelschotten getekend. Deze moeten universeel uitwisselbaar zijn op elke Black Box omdat de opening in het schot bepaald wordt door de ligging van de sporen op de module. Exact aan de andere kant moet er nog een worden geplaatst behorende bij de module die daar aan word gekoppeld.

B: Grondplaat.
De grondplaat bekleed met de laag zachtboard exact het zelfde als op de module.

C: Afdekplaat.
Dit is de plaat die deel uitmaakt van de Black Box en is geplaatst aan de bezoekers zijde van de baan.

D: Lijsten.
De zijkanten met een hoogte van 15.9 cm zodat het zachtboard ingeklemd licht op de Black Box (anders als op de tekening).